Kirkkojärvi asukkaat (pdf)

Takaisin

Rakennus 64. Uudenkirkon kirkko valmistui 1800. Se pyhitettiin Pyhän Johanneksen kirkoksi.
Kirkko jouduttiin polttamaan joulukuun alussa 1939.